Spoštovani, najlepše hvala za nakup v spletni trgovini www.trunki.si. Podjetje Majina d.o.o. se bo trudilo vsako nejasnost, pripombo ali pritožbo razrešiti v čim krajšem možnem času, pri tem pa bo spoštovalo zakonodajo (Zakon o varstvu potrošnikov ZvPot-1, ZEPT in ZIsRPS) in se po najboljših močeh trudila doseči dogovor.

Pripombe in pritožbe sprejemamo na različne načine:

•pisno na naslov Majina d.o.o., Petkovškovo nabrežje 31, 1000 Ljubljana (pod naslov pripišite REKLAMACIJA)

•pisno na elektronski naslov info@trunki.si

•klic na telefonsko številko 031 707 917

Postopek obravnave je zaupen. V kolikor dogovor ne bo mogoč je za spore pristojno Sodišče v Ljubljani.

Podjetje Majina d.o.o. bo najkasneje v petih delovnih dneh potrdilo, da je prejelo pritožbo, sporočilo kupcu, kako dolgo jo bo obravnavalo, in ga vseskozi obveščalo o poteku postopka. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Majina d.o.o., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi TUKAJ.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Reklamacije v zvezi s kvaliteto ali izpeljavo same ponudbe se rešujejo med kupcem in podjetjem Majina d.o.o.. Podrobnosti reklamacij in vračil si lahko pogledate na povezavi TUKAJ.

Reklamacijo (pisno in fotografije) pošljite na elektronski naslov info@trunki.si.

Podatki na straneh
Pridružujemo si pravico do vsebinskih in drugih sprememb, tako splošnih pogojev kot tudi pogojev spletne trgovine. Napake so možne in zanje ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Pridržujemo si pravico do tipkarskih napak.

Končne določbe
Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije in pravo Evropske skupnosti. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.